ChangeLead utvecklar organisationer, ledare, arbetsgrupper och individer. Vi tror på tydlig riktning, enat och stabilt ledarskap, inkludering, kollektivt lärande samt trygghet att bidra och utvecklas på alla nivåer i verksamheten.
Vår strävan är att på olika sätt medverka till att våra uppdragsgivare har förutsättningar att utveckla en innovativ och hållbar arbetskultur med en hög nivå av engagemang och samarbete.

Evidensbaserade metoder

Vi använder oss av evidensbaserade metoder och beprövade tillvägagångssätt i de råd och rekommendationer som ges.

Kontakta oss

Om din behovsbild överensstämmer med något av ovanstående välkommen att kontakta Pia Bergentoft på ChangeLead Consulting för vidare konsultation och rådgivning.
Telefon 070-601 43 70.