Yrkesetik och synsätt


ChangeLead arbetar enligt yrkesetiska principer vad gäller konfidentialitet, ansvar och yrkesmässig integritet och har ett strikt professionellt och oberoende förhållningssätt. Följer EFPAs (European Federation of Psychologists' Association) svenska och europeiska kriterier vid genomförande av assessment i arbetslivet samt arbetar i enlighet med Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (SfKBT) etiska regler och riktlinjer.

Verksamheten bygger på nära och långsiktigt samarbete samt bred förståelse av uppdragsgivarens verksamhet och behovsbild. Varje organisation och individ har sin väg till utveckling och de förslag och rekommendationer som ges måste alltid ske med detta förhållningssätt som utgångspunkt.


" Vi har ett strikt professionellt och oberoende förhållningssätt"